Mediasenteret sin logo

Kultur
Siste om Dørnbergerhuset
VN 0918

Publisert: 01.10.2018

Av Hege Krogseth
Foto: Tove Lissner


Allerede i september startet arbeidene på det vernede huset i Son. Noen av søknadene om finansiering for å istandsette huset er innvilget.

Istandsettelse av DoernbergerhusetI julemagasinet skrev vi om huset som eies og bebos av kunstnerne Teppo Valkama og Arne Samuelsen. Huset som delvis er fra rundt 1680 og påbygget på 1700-tallet og 1900, og fullført med tårnet i ca. 1920, trenger istandsettelse. En god venn av huset, Tove Lissner, som har kunnskap fra sin fartstid som leder av et bygginstitutt, går hånd i hånd med paret i prosessen med å søke midler.


Stor interesse for Dørnbergerhuset

Vi treffer Lissner for en oppdatering. Hun og kunstnerne synes det er viktig å informere mest mulig om prosjektet, og det har virkelig allmenn interesse. Lissner har bl.a. holdt flere foredrag i Son om husets historie og prosessen de er inne i.


-Allerede i begynnelsen av september settes arbeidet i gang, forteller Lissner. - Ja, egentlig begynte det allerede i januar måned, da et vindu i syd bare måtte byttes ut, da det regnet inn, og likedan tømmeret under som var 40% råttent. Dette ble forskriftsmessig utført av en lokal tømrer fra Son, og man lyktes å bruke deler av det gamle vinduet. Arbeidene ble finansiert av støtte fra Sparebank 1 Østfold og Akershus og Akershus fylkeskommune.


Tak og piper

Det er viktig å fortelle at på en vernet bygning stilles en rekke krav etter Kulturminneloven. Er bygningen vernet,  innebærer det forbud mot enhver fysisk endring bortsett i fra bl.a. brannsikringstiltak, fornyelse av våtrom og kjøkken eller andre restaureringstiltak for å tilbakeføre bygningen til opprinnelig utseende.


Nå er det tak og piper som skal settes i stand. Jernplatene i taket er så godt som rustet bort, og både de og eternittplatene som er brukt, vil bli erstattet med falsede sinkplater. De antikvariske takstenene fra Østfold vil bli lagt på igjen, og det kommer et nytt takvindu med metallramme i atelieet. At arbeidene igjen vil bli utført av lokale fagfolk, er Tove Lissner glad for å fortelle.


Kulturminnefondet

Det er to hovedaktører som har gått inn med de store beløpene. Kulturminnefondet som sorterer under Miljødepartementet er på banen.

-Assisterende fylkesdirektør og leder for kulturminnevern i Akershus fylkeskommune, Christian Hintze Holm, besøkte Dørnbergerhuset med en delegasjon og ble i flere timer, forteller Tove Lissner. -Han uttalte at dette huset var noe av det mest interessante han hadde sett i Akershus. - Fylkeskommunen har gitt inntrykk av at de vil kunne være positive til ytterligere søknader. Den andre foreløpige bidragsyteren er Eckbos Legat, en av Norges største allmennyttige stiftelser.


Forhåpentlig er arbeidet i denne omgang ferdig i slutten av oktober når Valkama og Samuelsen vil stille ut fotografier og malerier i Galleri Soon.


Les historien om Det eventyrlige Dørnbergerhuset:

http://www.mediasenteret.no/Magasiner/Utgivelser/Julemagasinet-2017

Relaterte artikler Se Artikler for øvrige innlegg.


Kontakt oss

Ditt navn Dette feltet er påkrevet
Din e-post Dette feltet er påkrevet
Telefon
Henvendelsen gjelder? Dette feltet er påkrevet
Emne Dette feltet er påkrevet


Validering
Skriv tegnene du ser i bildet nedenforValidering er noe vi må benytte på alle åpne skjemaer på nett fordi det har blitt vanlig at spam roboter fyller ut skjemaer med søppel.