Mediasenteret sin logo

Næring
Innholdsrikt årsmøte i Vestby Bedriftsforum den 26. april
VN0517

Publisert: 02.06.2017 Saken oppdatert: 23.06.2017

Av Ronny Nermo


Styreleder Jan Oscar Svae inviterte Rygge Airport AS til en orientering om planene for flyplassen. Det måtte dessverre utgå siden Rygge Airport er i forhandlinger med Jotunfjellgruppen om et mulig samarbeide. Uansett utfall, sett fra Rygges side så er det positivt at flere aktører har fått opp øynene for en nærflyplass i vårt område som det går frem av e-posten i fra Gunvald Oyna i rygge.airport.no.

Halvor Sørbye blir valgt til møteleder og orienterer om sentrumsplanen som har blitt godkjent på rekordtid uten protest i fra grunneierne bortsett fra Helland som fikk en sykkelsti gjennom hagen. Dette lover godt for grunneierne i sentrum, fortsetter Sørbye.

Sammenslåing med Son Næringsforening har vært fremmet som forslag to ganger tidligere. Det har strandet av forskjellige årsaker. Nå har styrene kommet litt lengre og det er satt av 40.000 kroner til forprosjekt som tidligere leder av Son Næringsforening, Trygve Nordby, har utarbeidet. Han har laget en modell som foreningen tror på. Modellen involverer også kommunen i noen grad. Det må kommunen ta stilling til selv når de kommer så langt. Dette arbeidet pågår og foreningen forventer at det avsluttes i løpet av året.

Foreningen skal være dekkende for alle virksomheter i kommunen. Hovedmålet er å få en sterkere næringsforening for kommunen, og få en stor nok forening. Med to foreninger på 70-100 medlemmer blir det fort litt ”puslette”. Med en større forening kan man være mer aktiv i forhold til Vestby kommune og dens utvikling kan Tor Gundersen i Son Næringsforening fortelle. Forøvrig så ble nåværende styre gjenvalgt.
Årets bedrift 2017

En viktig utmerkelse for en viktig bedrift for Vestby kommune. Noen av kravene er kontinuitet og utvikling  som er av vesentlig betydning for næringslivet og arbeidsplasser i kommunen. Jan Oscar  Svae hadde gleden av å dele ut prisen. Det var ingen kandidater i fjor, men i år hadde komitéen en klar kandidat. Bedriften fikk et diplom og et bilde med en blå rose malt av Elin Stranger.

Teksten lyder som følger på diplomet: Diplom. Årets Bedrift 2017. Ved tildelingen har Vestby Bedriftsforum vektlagt følgende: I år feirer Hersleth Entreprenør 25 års jubileum etter at de overtok en lokal bedrift i 1992 og utviklet den til det solide firmaet det fremstår i dag. Nedslagsfeltet er i Østfold, Akershus og Oslo med hovedkontor på Såner i Vestby.

Hersleth Entreprenør er en familiebedrift med 70 ansatte fordelt på 40 fagarbeidere og 30 funksjonærer og omsatte i 2016 for ca. 355 millioner kroner. Firmaet drives på en meget seriøs måte i forhold til lover og regler. Det legges stor vekt på de ansattes sikkerhet og kunnskapsheving og skaper et godt arbeidsmiljø med fokus på de ansattes trivsel. Bedriften tar i bruk nytt verktøy og utstyr for å lette de ansattes hverdag.

Bedriften er godkjent som lærebedrift med målsetting om inntil 10 lærlinger til enhver tid. Bedriften er registrert som miljøfyrtårn. Hersleth Entreprenør er tungt inne i kommunens utbyggingsprosjekter blant annet på Sole Skog.

Hersleth Entreprenør AS er en foregangsbedrift som har utviklet et byggekonsept med elementproduksjon i trevirke. Produksjonen skjer på egen fabrikk i Rygge. Dette er i tråd med ønske om å industrialisere byggeprosjektene som gjør byggene billigere i pris.

Det legges spesielt vekt på at bruken av lokale leverandører som også kommer andre bedrifter i kommunen til gode. Dette løfter næringslivet og gir gode ringvirkninger.

Med dette gratulerer vi Hersleth Entreprenør AS med tildelingen av Vestby BedriftsForums pris ”VBF-Rosen Årets Bedrift 2017.

Adm. direktør Reinert Hersleth synes det var veldig morsomt å bli kåret til årets bedrift. De har bygd opp bedriften ”stein på stein.” De har bygd på Vestby Hagen, Sole Skog to kirker og offentlige bygg. De synes det er fint å være med på å sette preg på kommunen. De bruker gjerne lokale samarbeidspartnere som for eksempel Vestby Elektroservice og vil prioritere dette videre. Ellers håper de å få være med videre for å sette preg på kommunen i forhold til den nye sentrumsplanen. De håper å fortsette å være en god og sterk bedrift i Vestby. Ordfører Tom Anders Ludvigsen er glad for at Vestby Bedriftsform tildelte prisen "årets bedrift" til Hersleth Entreprenør AS som kommunen også setter stor pris på og har et nært samarbeide med.

Interkommunalt brannsamarbeid

Det vil fortsatt være utvikling på Såner og nå kommer også det interkommunale selskapet MOVAR bestående av kommunene Vestby, Våler, Rygge, Våler og Moss til å etablere et interkommunalt brannsamarbeid. Beslutningen ble forsterket av brannen på ASKO. Det vil være noen diskusjoner og evalueringer i forhold til dette. Det er vedtatt en ny brannordning for hele distriktet som gjør at Vestby skal få heldøgnsbaserte mannskaper.  I den forbindelse flytter MOVAR brannstasjonen til Såner. Den vil da dekke Vestby kommune, men også mot Våler. Da blir det tre brannstasjoner i dette distriktet; Tykkemyr i Moss og  Rygge som den tredje brannstasjonen i dette samarbeidet.

Med fokus på Vestby sentrum

Kommunen har brukt mye tid, krefter og penger i Son de 20 siste årene fortsetter ordføreren. Nå skal kommunen fokusere på Vestby sentrum. Det er bevilget 300.000 kroner til å se på muligheter og løsninger i forhold til Vestby sentrum. De 130-140 milioner som kommunen har lagt ned i Son de siste 20 årene har gjort sitt til at sydområdet i kommunen fremstår som en av landets flotteste lille landsby. Med gjestehavn på over 13.000 gjestedøgn i fjor. 40.000 besøkende gjester og 44 millioner kroner lagt igjen i nærmiljøet. - Et hotell som fremstår som et av Nordens flotteste hotell. Hvorfor har vi gjort alt dette? Jo, fordi mange politikere og næringslivsfolk i kommunen er opptatt av kommunen skal fremstå som en kommune hvor folk trives, har arbeidsplasser og en trygghet i hverdagen.

Vi skal bygge boliger med 80% i sentrumsnære områder og 20% utenfor sentrum. Det er det som nå ligger til grunn for en områdereguleringsplanen for Vestby sentrum.

Reiselivsplanen

Kommunen er i gang med en reiselivsplan for kommunen og i den sammenheng er næringslivet meget godt representert fortsetter ordføreren. Mange tror reiselivsplanen dreier seg om campingplasser.. Det stemmer altså ikke. Den største reiselivsmagneten kommunen har er Norwegian Outlet. Andre viktige aktører er Quality Son Spa og Vestby Hyttepark. Disse  er viktige aktører i samarbeide  med kommunen.

Vestby Næringsselskap

Ordføreren fortsetter å snakke om Vestby Næringsselskap som ble etablert i 1992, enda en 25 åring! Hvorfor etablerte vi  Næringsselskapet? Jo, for å legge til rette for arbeidsplasser i egen kommune. På Vestby Næringspark Øst skal IKEA etablere landets første landsdekkende lager på 100 mål i tillegg til varehuset. Så ble det også solgt 140 mål tomt til Hæhre gruppen og 88 millioner kroner er kommet på konto.

Det står 400 mål ledig tomt sammenhengende med muligheter for etablering. I tillegg står det 200 mål med ferdig opparbeidede arealer. 50 mål blir det skrevet kontrakt på i disse dager. 90 mål har de en fortrinnsavtale på til den 1. juli. Det betyr at de har 30-40 mål som står igjen rundt kaffefabrikken som for øvrig begynner å bygge neste år. Da har kommunen ingen næringsarealer igjen. Når alt dette er ferdig har kommunen fått inn over 400 millioner netto kroner i kommunekassa, kan ordføreren stolt fortelle. Videre fortsetter ordføreren med sentrumsplanene som blir en egen sak i neste nummer av Vestby Nytt.   

 

 

Relaterte artikler Se Artikler for øvrige innlegg.


Kontakt oss

Ditt navn Dette feltet er påkrevet
Din e-post Dette feltet er påkrevet
Telefon
Henvendelsen gjelder? Dette feltet er påkrevet
Emne Dette feltet er påkrevet


Validering
Skriv tegnene du ser i bildet nedenforValidering er noe vi må benytte på alle åpne skjemaer på nett fordi det har blitt vanlig at spam roboter fyller ut skjemaer med søppel.