Mediasenteret sin logo

Kultur
17. MAI - DEN STORE FEST- OG DUGNADSDAGEN
VN0517

Publisert: 11.05.2017

Av Hege Krogseth


Tradisjonen tro vil nasjonaldagen feires i alle kroker og kriker av kommunen. Garder, Hvitsten, Hølen, Son/Brevik og Bjørlien/Vestby har alle sine egne markeringer.


17. MAI - DEN STORE FEST- OG DUGNADSDAGEN

For at 17. mai skal bli årets store festdag, er en hel rekke menneske i sving. På hver skole utnevnes hvert år en komité som har ansvaret for å innhente tillatelser, samarbeide med kommunen og politiet, arrangere toget, leie lokaler, bake og handle inn til serveringen, utplassering av stoler og bord, pyntingen, lekene, talene, utlodningene og hva mer det måtte være. Det er mye arbeid, og har i årevis vært de ansvarlige. Kommunen er inne i bildet når det gjelder utleie og koordinering og støtter indirekte ved bl.a. å sette opp busser for korpsene som skal spille på de fleste småstedene i kommunen. Tradisjonelle fyringer av salutt i Garder, Hølen, Hvitsten og Vestby blir utført av Vestby og Ås forsvarsforening. Høytidelig flaggheising hører også med kl. 0700 på hver av plassene.


Vi har tatt en kort oppsummering med representanter fra årets komitéer fra syd til nord for å høre om de er i rute. Alle som en ser ut som de har alt under kontroll.


Son:

Dette er vel om ikke det største, så ihvertfall blant de største arrangementet som gjennomføres i kommunen. I fjor kom det ca. 10 000 mennesker til Son, i år forventes enda flere, sprudler lederen for årets komité, Ole Ringe. I Son er det foreldrene til 4. klassingene fra Brevik og Son skole som trår til. Rundt 200 foreldre er i sving.


En av de store overraskelsene i år er at Son vil ha gratis nettverk til alle via Soon WiFi og Soon Vision oppe å gå til 17. mai. (Se egen sak.) Ringe fortsetter: -Vi gjentar suksessen med å holde felles feiring i Son sentrum. Det blir trangt, men veldig hyggelig. I år blir det enda flere stoler, enda flere bord og enda flere boder med alt vi ønsker oss på nasjonaldagen inklusive bod med glutenfritt. Det blir telt over bodene så de blir lettere å finne frem til. Det blir totalt 5 salgsboder inklusive griller.

Næringslivet er sterkt involvert på mange måter, og restauranter og kaféer låner ut sine toaletter til publikum. Parkering finner man bl.a. på Østjordet ved Såna og ved skolene.


Det blir taler ved Tom Anders Ludvigsen og Marit Bjørlo og underholdning av lokale musikere, bl.a. band av 7. klassinger og 4.klassinger, og oppvisning av lokale barn og unge. Ole Ringe

Garder:

Vi gleder oss ekstra i år - for årets hovedtaler er Johan Storm Munch.

Storm Munch fikk i fjor Kongens fortjenestemedalje. Han markerte seg i sin tid i skoleverket som en nytenkende og dynamisk leder. Han har også hatt et spesielt stort samfunnsengasjement gjennom sentrale verv i nasjonale og lokale organisasjoner og gjort en fremragende kulturhistorisk innsats. Han er nå i gang med å restaurere pastor Peter Andreas Munchs hus på Florud i Garder.


Solistene under gudstjenesten i Garder kirke er Ingvild Støkken med sang og på Espen Birkheim Alexandersen på kornett. Ellers gleder vi oss til alle lekene, underholdningen fra skolebarna, den årlige avskjedstalen fra årets 7. klassinger og utdelingen av Bautaprisen (merket årets ildsjel) og Garderprisen.

Vi er også veldig takknemlige for korpsene som vil spille hos oss. Her blir salutt og flaggheising før gudstjeneste hvor solist medvirker. Kiosk og barnetog fra skolen. Vestby skolemusikkorps og Hvitsten trommekorps spiller. Når toget kommer tilbake til skolen, synger vi nasjonalsangen sammen, og så blir det leker, loddsalg og kaffe. Det blir underholdning og prisutdeling og til slutt loddtrekning. Kristin M. Hauge

Hølen:

Hølen vil i år igjen feire på den fine nye skolen vår. Som det fremgår av programmet, går vi en lengre rute i år enn i fjor. Barnas tale står elevene i 7. klasse for. I tillegg har barna i 5. og 6. klasse innøvd et flott musikalsk nummer som skal fremføres. Hovedtaler for dagen er Øivin Ek Jacobsen.

Bjørlien:

Vi arrangerer en tradisjonell feiring av nasjonaldagen på Bjørlien skole i tillegg til felles tog med Vestby i Vestby sentrum. Vi inviterer alle Pepperstad-beboere og andre som har tilknytning til skolen og det fine nærområdet vårt. Særlig velkommen til nye beboere på Pepperstad! Som vanlig er det mye godt å få kjøpt  av mat og drikke i vår salgsbod, det er leker for barna og lotteri med mange fine premier. Elever ved 6. trinn taler for dagen. Arrangementet avsluttes med den tradisjonelle fotballkampen mellom elever ved 7. trinn og deres foreldre. Ragnhild Gilberg

Vestby:

Kransenedleggelse ved de De Falnes minnesmerke i Grøstadparken er en viktig og høytidelig tradisjon. Æresvakt ved Vestby og Ås HV område. Tale ved oberstløytnant Eric Kelley. Vestby og Bjørlien skoler går som alltid i felles 17. maitog fra Garderveien i Vestby sentrum, opp til sykehjemmet og ned til rådhuset igjen. Barnehagene går inn i toget ved kiwi på tur opp. Det blir blomsteroverrekkelser ved treffsenteret og sykehjemmet ved elever ved Vestby og Bjørlien skoler. Vestby skolekorps, Ås & Vestby  musikkorps og Hvitsten trommekorps spiller i toget. Speiderne går i flaggborg og danner fortropp sammen med 17. maikomiteene og politiet. Nytt av året er at vi ønsker å vise fram våre vakre bunader og har en bunadsparade i toget. Vi oppfordrer alle Vestbyborgere med bunad om å delta her. (Se egen sak.)


Ved ankomst Rådhuset vil Lasse Hovd guide oss gjennom programmet med blant annet taler for dagen og kåring av beste hurrarop i toget. Det vil bli solgt kaffe, kaker, is og brus ved Rådhuset.


Videre blir det arrangement ved Arena med salg av mat og drikke, det er leker for barna og lotteri med mange fine premier. Elever ved 7. trinn taler for dagen. Arrangementet avsluttes med den tradisjonelle fotballkampen mellom elever ved 7. trinn og deres foreldre. Dag Johansen

Relaterte artikler Se Artikler for øvrige innlegg.


Kontakt oss

Ditt navn Dette feltet er påkrevet
Din e-post Dette feltet er påkrevet
Telefon
Henvendelsen gjelder? Dette feltet er påkrevet
Emne Dette feltet er påkrevet


Validering
Skriv tegnene du ser i bildet nedenforValidering er noe vi må benytte på alle åpne skjemaer på nett fordi det har blitt vanlig at spam roboter fyller ut skjemaer med søppel.